Praktisk | De voksne

› Hvordan bliver du medlem af Det Bl√• Rocktogs deltagergruppe?

Du bliver automatisk medlem af Det Bl√• Rocktogs deltagergruppe, n√•r du tilmelder dig en af de tre pakkel√łsninger her p√• sitet. Du kan l√¶se mere om tilmelding her.

Deltagerne eller de institutioner deltagerne kommer fra, f√•r information om alle de events, festivaller, kurser og tr√¶ningssamlinger Det Bl√• Rocktog tilbyder, samt information om de evt. √łkonomiske fordele Det Bl√• Rocktog kan tilbyde deltagerne. Medlemmerne af Det Bl√• Rocktogs deltagergruppe er kun forpligtet af aktiviteter de har tilmeldt sig og betalt for.

› Generelt om brugerbetaling

 1. Børn og unge, der deltager i den ugentlige undervisning på Det Blå Rocktogs kulturskoler, betaler 200 kr. pr. måned for 2x2 timers intensiv undervisning pr. måned i f.eks. korsang, dans, teater, sammenspil, gøgl ell. lign.

  For institutionerne gælder det, at de første 5 unge fra en institution betaler 200 kr. pr. deltagene barn eller ung pr. måned, mens de næste deltagende, fra den samme institution, betaler 100 kr. pr. måned.
 2. Bands og musikgrupper der udelukkende øver hjemme, betaler kun for deltagelse i fællesprojekter (varierende priser i forhold til udgiftsbudget).
 3. Udover betalingen for den ugentlige undervisning, skal der regnes med ekstra betaling for deltagelse i de musiske lejrskoler, festivaller og andre fællestilbud. Denne ekstrabetaling skal dække: fortæring, transport, ekstra undervisningstimer etc. Det Blå rocktog vil, inden hvert projekt går i gang, angive præcise beløb for ekstrabetalingen.
 4. For institutioner der overvejende ønsker at træne eksternt, men som vil deltage i de fælles musiske aktiviteter f.eks. i fælles rock-cirkus-teaterforestillinger, gælder det at pakkeløsninger forhandles med Det Blå Rocktog.

› Lidt om Det Bl√• Rocktogs √łkonomiske strategi

Det Blå Rocktog tilbyder undervisning og fællesprojekter, events og festivaller, i samarbejde med nogle af danmarks bedste og mest kompetente kunstnere. Dette kan lade sig gøre fordi:

 • Kunstnerne selv deltager for en mindre betaling end de normalt ville forlange.
 • Sponsorer, fonde og andre bidragsydere sørger for den primære økonomi i Det Blå Rocktogs projekter.
 • Det Musiske Kompagni i Hillerød og Esbjerg, samt Aakjærgård i Hobro, tilbyder lokaler, faciliteter og øvrig logistik.
 • Brugerne betaler et mindre beløb for at deltage.

› S√•dan fungerer det‚Ķ

 1. Alle børn og unge som er anbragt uden for eget hjem eller i heldagsskoler, special skoler/institutioner kan deltage i det Blå Rocktogs aktiviteter.
 2. Hvert barn/ung eller deltagergruppe ledsages af en pædagog fra hjemstedet, når der er træningstimer, eventøvninger eller andre aktiviteter i Det Blå Rocktogs regi. Landsforeningen Det Blå Rocktog har ansvaret for kvaliteten i de musiske tilbud, koordinering af indhold og projekter, samt kvaliteten i de musisk pædagogiske aktiviteter. Det Blå Rocktog har ikke ansvaret for barnets eller den unges opførsel og adfærd i projekterne, denne forpligtelse har den medfølgende pædagog.
 3. Hjemstedet forpligter sig til at sørge for at barnet eller den unge, træner dagligt i de aktiviteter de har meldt sig til herunder: sang, teater, instrumentspil, dans, gøgl, fællesprojekter etc.
 4. Det Blå Rocktog forudsætter, at de tilmeldte børn og unge forpligter sig til fuldende træningsforløb og fællesprojekter, sammen med deres pædagoger/voksne. Dette sker, naturligvis, med en forsvarlig hensyntagen til de deltagenes personlige resourcer og kompetencer.
 5. Det Blå Rocktog kan udover de ordinære aktiviteter, stille sine kulturskoler, studier, lyd og lysfacilitter og produktionsselskab til rådighed for deltagergruppen. Dette sker efter aftale om tider, økonomi og logistisk omfang.
 6. Det Blå Rocktog har som målsætning, at skabe projekter der kan danne grundlag for en række årlige festivaller i juni måned. Festivalerne forsøges gennemført som en samlet Danmarksturné. Udover aktiviteterne i juni, ønsker Det Blå Rocktog at holde ”Midtvejsfestivaller” f.eks. som jule- eller nytårs arrangementer. Ved siden af de månedlige træningstimer, skal deltagerne deltage i 2 forlængede weekends (fællessamlinger) i perioden. Her mødes eksterne deltagere med kulturskolernes elever og træner sammen til årets fællesforestilling.