Om Det Blå Rocktog | Sponsorer

"Børn anbragt uden for eget hjem kan på længere sigt stadig opnå at blive en ressource gennem dette projekt.Voksenkontakten undervejs, træning  og projektets vision sætter den unge - på vej imod voksenlivet - i stand til at tilegne sig helt andre kreative kompetencer end de, som de rutinemæssigt opnår i deres anbringelse uden for eget hjem."

"Undertegnede anbefaler varmt enhver relevant donor eller sponsor at stille sig bag projekt Det Blå Rocktog." (Ivan Pedersen, 2011)

Børn og unge, der er anbragt uden for eget hjem eller i specielle tilbud mangler ofte muligheden for at deltage i længerevarende musik-, danse- og teaterprojekter. Derfor vil Det Blå Rocktog som noget nyt skabe et rock-teater-cirkus-danse projekt hvert år, med børn og unge i et samarbejde med professionelle artister, dansere og musikere. Projektet kræver uddannelse og øvning fra september til maj. På Det Blå Rocktogs kulturcentre i Hillerød, Esbjerg og Hobro, vil de børn og unge der deltager i projektet, få mulighed for træningssamlinger omkring musik, teater, gøgl, sang og dans, i samarbejde med dygtige kunstnere.

Det Blå Rocktogs strategier tager udgangspunkt i nyere pædagogiske forskning, der viser, at børn og unge udvikler nye og blivende lærings- og sociale kompetencer, når de bliver motorisk stimuleret gennem dans, jonglering, balancekunst og gøgl, kommunikativt stimuleret gennem sang og teaterkommunikation og socialt/kreativt stimuleret, gennem forpligtende kreative fællesprojekter. Det Blå Rocktogs kultur og festival aktiviteter skal derfor ikke kun ses som oplevelsesskabende for børn og unge anbragt uden for eget hjem, men også som kompetence- udviklingsprojekter for den enkelte deltager.